Avonddienst 20 maart 2022

Aanvang: 19:00 uur

Voorganger:
ds. A.J. Treur

- Kerkdienst -

"Verbonden met God"
 • Welkom en mededelingen
  Lied HH 491 (Spreek, o Heer)
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied: NLB 825 : 1 en 5 (De wereld is van Hem vervuld)
 • Gebed
 • Schriftlezing(en)  Psalm 80:9-16 en Johannes 15:1-8
 • Lied NLB 653 : 1, 5 en 7 (U kennen, uit en tot U leven)
 • Verkondiging Verbonden met God.
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied  NLB 939 (Op U alleen)
 • Geloofsbelijdenis
 • Lied HH 39 (Ik hef mijn ogen)
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied NLB 92 : 7 en 8 (Psalm 92, Zoals de cederbomen)
 • Gezongen amen (3x)

Deel deze pagina met anderen!