Avonddienst 20 november 2022

Aanvang: 19:00 uur

Voorganger:
ds. Jacques Steenkamp

- Gezamenlijke Jeugddienst in de Maranathakerk -

"Waarom zouden we opgroeien?"
 • Zingen 5 min. voor de dienst  
 • Jezus hoop van de volken
 • Welkom & afkondigingen
 • Ooit komt er een dag
 • Stil gebed, votum en groet
 • De hemel vertelt
 • Gebed
 • God van Licht
 • Schriftlezing: Hebreeën 5:11-14
 • Lopen op het water
 • Overdenking
 • Heer U bent mijn leven
 • Ik wens jou
 • Slotgebed
 • Collecten
 • Toekomst vol van hoop  
 • Zegen
 • De zegen

Deel deze pagina met anderen!