Avonddienst 21 augustus 2022

Aanvang: 19:00 uur

Voorganger:
ds. B.L. Bos

- Gezamelijke kerkdienst met de GK in de GK -

 • Orgelspel
 • Welkom en mededelingen
 • Aanvangslied: psalm 65: 1 en 2
 • Stil gebed, Votum en Groet
 • Avondlied: lied 245: 1 en 2
 • Gebed
 • Bijbellezing uit het Oude Testament: 1 Samüel 3: 1-10
 • Zingen: lied 317
 • Bijbellezing uit het Nieuwe Testament: Matt. 10: 1-5a
 • Zingen: lied 313: 1, 2 en 5
 • Verkondiging
 • Zingen lied 321: 1, 2, 3, 4 en 7
 • Dankzegging en voorbeden
 • Geloofsbelijdenis (gezongen)
 • Aandacht voor de collecten bij het verlaten van de kerk
 • Slotlied: lied 362
 • Zegen, waarna de gemeente 3x Amen zingt
 • Orgelspel

Deel deze pagina met anderen!