Avonddienst 21 februari 2021

Aanvang: 19:30 uur

Voorganger:
ds. Anne Verbaan

- Kerkdienst -

 • Orgelspel
 • Welkom & mededelingen
 • Aanvangslied : Psalm 100: 1 en 4
 • Stil gebed
 • Bemoediging en groet:         
 • Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer
 • Gemeente   : die hemel en aarde gemaakt heeft
 • Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid
 • Gemeente:    en die niet laat varen het werk van zijn handen
 • Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer  Jezus Christus in gemeenschap met Zijn Geest.
 • Gemeente:    Amen. 
 • Zingen: Lied 695: 1 en 2
 • Gebed bij de opening van de Schrift
 • Schriftlezing: 
 • Jona 3 en Jona 4: 1
 • Zingen: Lied 695: 3, 4 en 5
 • Verkondiging
 • – orgelspel –
 • Zingen: Lied 723
 • Gebeden,
 • afgesloten met het Onze Vader
 • Collecteafkondiging
 • Slotlied : Lied 418: 1 en 4
 • Zegen met gezongen Amen.

 


© 2020 Alle rechten voorbehouden​

Gemaakt met ❤ door Wim & Rogine​