Avonddienst 22 mei 2022

Aanvang: 19:00 uur

Voorganger:
ds. Jacques Steenkamp

- Viering en Dankzegging Heilig Avondmaal -

"Lof zij Christus"
 • Welkom en afkondigingen
 • Zingen: NLB 23b:1,2 en 5 De Heer is mijn Herder
 • Stil gebed, votum en groet
 • Zingen: HH 522:1 t/m 4 – Huis van God
 • Viering Heilig Avondmaal
  • Gebed
  • Nodiging
  • Eten van brood en wijn
  • Lied als dankgebed
   • HH 591:1, en 4 – Heer onze God hoe heerlijk is Uw Naam
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Schriftlezing: Exodus 15:20-21
 • Zingen: HH 391: 1 en 3 – Breng ons samen
 • Verkondiging: Lof zij Christus
 • Zingen: NLB 405: 1, 3 en 4 – Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
 • Belijdenis van het geloof https://www.youtube.com/watch?v=4XlF8jAcHiw
 • Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader
 • Zingen: HH 553:1, 3 en 4 – Dank U, Heer, voor al wat leeft
 • Zending en zegen

Deel deze pagina met anderen!