Avonddienst 23 juli 2023

Aanvang: 19:00 uur

Voorganger:
ds. D.R. Juijn

- Gezamenlijke dienst in de GK -

"Gedragen door goedheid"
 • Orgelspel
 • Welkom en mededelingen
 • Aanvangslied: Psalm 84, 1 + 2
 • Stil gebed, Votum en Groet
 • Gebed.
 • De Bijbel open: Romeinen 4, 1-8
 • Zingen: Lied 803, 1 + 6
 • Verkondiging: Gedragen door goedheid
 • Meditatief orgelspel
 • Geloofsbelijdenis (gesproken staande)
 • Zingen: Lied 868, 1 + 2 + 5
 • Dankzegging en voorbeden.
 • Aandacht voor de collecten -rondgang in de kerk.!
 • Slotlied: Lied 904, 1 + 5
 • Zegen, waarna de gemeente een door u opgegeven lied of 3x Amen zingt.

Deel deze pagina met anderen!