Avonddienst 23 oktober 2022

Aanvang: 19:00 uur

Voorganger:
spreekster: Elly van de Berg - Thomassen

- Sing Inn -

"NOOIT MEER ALLEEN (opw 698)"

– +/- 5 min. vóór aanvang dienst muziek van de Amazingband

  1. Welkom door jeugddienst commissie
  2. Intochtslied

Breng ons samen
Groot is uw trouw

  1. Stil gebed en groet
  2. Zingen

Waardig is uw naam (opw 828)
Samen in de naam van Jezus

  1. Gebed
  2. Zingen

Feest van Genade
Jou Land is my land (Tabitha – You tube)

  1. Schriftlezing / bijbelwoorden (Psalm 25:16 & Matheus 14:23)
  2. Zingen

Good good Father

9. Woordmoment door Elly van de Berg

Nooit meer alleen (opw 698)
Morgen dans je weer (opw 824)

10. Slotgebed
11. Slotlied

De strijd behoort U toe

  1. Zegen (Numeri 6:24-26)

Deel deze pagina met anderen!