Avonddienst 24 juli 2022

Aanvang: 19:00 uur

Voorganger:
ds. Wim Scheltens

"door het geloof"
 • Orgelspel
 • Welkom en mededelingen
 • Aanvangslied: Psalm 107: 1,4 (staande)
 • Stil gebed, Votum en Groet
 • Gebed.
 • De Bijbel open:  Psalm 62: 6-9
 • Zingen: Psalm 62: 4,5
 • De Bijbel open:  Johannes 10: 22-28
 • Zingen: Lied 653: 1,6
 • De Bijbel open:  Hebreeën 11: 17-29
 • Zingen: Lied 723: 2
 • Verkondiging: door het geloof
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: Gezang 440: 1,2,4 ‘Ik heb de vaste grond gevonden’ (LvdK)
 • Geloofsbelijdenis (gelezen; staande)
 • Zingen: Psalm 27:7
 • Dankzegging en voorbeden.
 • Aandacht voor de collecten bij het verlaten van de kerk. (Collectedoelen : 1e Kerk ; 2e Onderhoudsfonds)
 • Slotlied: Lied 416: 1,2,3,4 (staande)
 • Zegen, waarna de gemeente 3x Amen zingt.
 • Orgelspel

Deel deze pagina met anderen!