Avonddienst 26 februari 2023

Aanvang: 19:00 uur

Voorganger:
dhr. Cock Kroon

- Kerkdienst -

"Gods gebod is onbegrensd!"
 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: HH 570 : 1 (Bron van licht en leven, wij aanbidden U)
 • Stil gebed, votum en groet
 • Zingen: HH 570 : 2, 3
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • 1e Schriftlezing: Psalm 119:96-104
 • Zingen: Psalm 119 : 1, 2
 • 2e Schriftlezing: Mattheüs 5:17-20
 • Zingen: HH 380 (Jezus vol liefde)
 • Verkondiging: Gods gebod is onbegrensd!
 • Zingen: Psalm 119 : 37, 38, 39
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: NLB 791 : 1, 3
 • Avondgebed
 • Collecte-aankondiging
 • Zingen: Psalm 119 : 65, 66
 • Heenzending en zegen, besloten met gezongen ‘amen’

Deel deze pagina met anderen!