Avonddienst 26 juni 2022

Aanvang: 19:00 uur

Voorganger:
dhr. Bert Fluit

- Kerkdienst -

"Volg Mij"
 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: Psalm 149: 1 en 2 “Halleluja! Laat opgetogen”
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 149: 3 “De Heer gedenkt in gunst de zijnen”
 • Woord ter bemoediging – Galaten 5: 13 – 25
 • Zingen: Lied 754: 1 en 3 “Liefde Gods die elk beminnen”
 • Gebed
 • 1e Schriftlezing: 1 Koningen 19: 19 – 21
 • 2e Schriftlezing: Lucas 9: 51 – 62
 • Zingen: Lied 835: 1, 2 en 4 “Jezus ga ons voor”
 • Verkondiging: Thema “Volg Mij”
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied Lied 919: 1, 2 en 4 “Gij, die alle sterren houdt”
 • Geloofsbelijdenis zingen H.H. 344 “Ik geloof in God mijn Vader”
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven bij de uitgang
 • Slotlied H.H. 472 “Ga nu heen in vrede”
 • Zegen  – Gezongen amen (3x)

Deel deze pagina met anderen!