Avonddienst 26 maart 2023

Aanvang: 19:00 uur

Voorganger:
ds. Jacques Steenkamp

- Gezamelijke Jeugddienst in de MK -

"Kiezen en delen"
 • Start muziek 5 min. voor de dienst
 • Lied: Look up child – Lauren Daigle
 • Welkom & afkondigingen
 • Lied: Opwekking 461 – Juich voor de Heer
 • Stil gebed, votum en groet
 • Lied: Door en door goed – Eline Bakker
 • Gebed
 • Lied: Hold on to me – Lauren Daigle
 • Schriftlezing Spreuken 3:5 en 6
  “Vertrouw op de Heere met heel je hart, steun niet op eigen inzicht
  Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg”
 • Lied: Way maker – Leeland
 • Overdenking
 • Lied: Still – Hillsong United
 • Quiz door Jarda
 • Lied: Geef me Jezus – Eline Bakker
 • Slotgebed
 • Collecten
  Luisterlied YouTube – There is a way – Newworldson
 • Zegen dominee en aansluitend onderstaand lied
 • Lied: De zegen – Eline Bakker

Deel deze pagina met anderen!