Avonddienst 27 februari 2022

Aanvang: 19:00 uur

Voorganger:
ds. Ties Schutte

- Kerkdienst -

 • Welkom en mededelingen
 • Lied Gez 146c:1,3 Alles wat adem heeft love de Here
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied HH 399 Samen in de naam van Jezus
 • Gebed
 • Schriftlezing(en) Lucas 15:11-32 NBV 2004
 • Lied  Gez 314 Liedboek: Here Jezus om Uw Woord…
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied  HH 275 Heer ik kom tot U, hoor naar mijn gebed
 • Geloofsbelijdenis
 • Lied Gez 705 Liedboek vs 1,2,4 Ere zij aan God de Vader
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied  Gez 416 Ga met God en Hij zal met je zijn
 • Zegen
 • Gezongen amen (3x)

Deel deze pagina met anderen!