Avonddienst 27 november 2022

Aanvang: 19:00 uur

Voorganger:
Dhr. Kees Verduijn

- Vesper -

"Wees dan bereid!"

Vesperdienst  27 november 2022
Voorganger: Kees Verduijn
Lector: Ineke van den Brink
Orgel: Hein van Veen
Dwarsfluit: Geeske Telgen 

 • Intro lied 598 NLB, Als alles duister is…
 • Welkom, mededelingen en korte uitleg
 • Stilte
 • Aansteken van de adventskaars
 • Openingsgebed
 • Lofprijzing:   Lied 195 NLB, Klein Gloria
 • Psalmengebed, afwisselend gemeente en lector:
  gemeente: psalm 25:1 (berijmd, NLB)
  lezing ps. 25: 4-8
  gemeente: vers 5 ( berijmd)
  lezing ps. 25: 12-20
  gemeente: vers 10 (berijmd)
 • Zingen: lied 439: 1,2,3 (NLB):  Verwacht de komst des Heren
 • Inleiding op de lezing: Wees dan bereid!
 • Lezing:
  Matteüs 24: 32- 44
  Romeinen 13: 8-14
 • Stilte en inkeer
 • Zingen: lied 416 (HH) Jezus, U bent het licht van ons leven
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: 157 aNLB lofzang van Maria
 • Gebeden:
  dankgebed
  voorbede
  stil gebed
  Avondgebed
 • Avondlied: 256 NLB: Blijf met uw genade bij ons, Heer, onze God
 • Zegenbede:
  Vg.:          De Heer schenke ons zijn zegen
  Hij beware ons voor onheil
  En geleide ons tot eeuwig leven
  Allen:       Amen
 • (Allen gaan zitten)
 • Orgel: Wachet auf ruft uns die Stimme, J.S. Bach
 • Daarna: In stilte verlaten we de kerkzaal.
 • Gezamenlijke Collecte bij de uitgang

Deel deze pagina met anderen!