Avonddienst 28 augustus 2022

Aanvang: 19:00 uur

Voorganger:
dhr. Cock Kroon

- Zangdienst -

"Eer de Heer!"

Welkom en mededelingen
Zingen:
* Juich, want Jezus is Heer opw 174
* Groot is de Heer opw 267
Votum & Groet
Zingen:
* Ik kom in Uw heiligdom binnen opw 192
Gebed
Zingen:
*Heer ik prijs Uw grote naam opw 430
* Mijn Jezus, mijn Redder opw 461
Lezing: Psalm 117
Zingen:
*Looft de Here alle gij volken opw 54
Verkondiging “Eer de Heer”
Zingen:
* Glorie aan God opw 294
Geloofsbelijdenis
Zingen:
*Machtig God, sterke Rots opw 277
Dankgebed
Zingen:
* Zegen, aanbidding opw 454
* Laat heel de wereld het zien opw 276
Heenzending en zegen


Deel deze pagina met anderen!