Avonddienst 3 november 2021

Aanvang: 19:30 uur

Voorganger:
ds. Jacques Steenkamp

- Dankdag voor Gewas en Arbeid -

"Wij kunnen altijd dankbaar zijn!"

Deze dienst is anders dan in het kerkblad staat ivm. Covid niet gezamenlijk met de Gereformeerde kerk, maar gewoon in de Maranathakerk met onze eigen predikant.

 1. Welkom en afkondigingen
 2. Intochtslied: NLB 704 : 1 – Dank, dank nu allen God
 3. Stil gebed, votum en bemoediging
 4. Zingen: NLB 704 : 2, 3
 5. Gebed om de Heilige Geest
 6. 1e Schriftlezing: Psalm 65
 7. Zingen: Psalm 65 : 1, 2 – De stilte zingt U toe, o Here
 8. 2e Schriftlezing: 1 Thessalonicenzen 5:12-22
 9. Zingen: Psalm 65 : 3, 4
 10. Verkondiging: We kunnen altijd dankbaar zijn.
 11. Zingen: Psalm 65 : 5, 6
 12. Dankgebed
 13. Zingen: Hemelhoog 553 : 1 en 4 – Dank U, Heer, voor al wat leeft
 14. Inzameling van de gaven
 15. Slotlied: Hemelhoog 250 : 1, 2, 3 – Kom laat ons vrolijk zingen
 16. Heenzending en zegen, besloten met gezongen amen.

Deel deze pagina met anderen!