Avonddienst 30 april 2023

Aanvang: 19:00 uur

Voorganger:
da. Anne Verbaan - van de Heuvel

- Zangdienst -

"Tot stilte komen"

Voorganger: Ds. Anne Verbaan – van den Heuvel

Ensemble: Els de With (cello) ,Els Meijering (dwarsfluit) /,Heleen de Vogel (viool) ,Marloes Stomphorst (piano)

Thema van de dienst: Stilte

De vorm van liturgie, de liederen, de gebeden, de lezingen en muziek willen ons helpen om in de stilte in ontmoeting met God te komen.

 • Voor de dienst speelt het ensemble::
  Da pacum cordium (taize) Jesus le christ (Taize)
  El Senyor (Taize)
 • Welkom
 • Aanvangslied:
  Lied 84a Wat hou ik van uw huis
 • Stil gebed

BEMOEDIGING
V: Onze hulp is de naam van de HEER
G: die hemel en aarde gemaakt heeft!

DREMPELGEBED
V: Gij, die er voor ons zijt en ons elkaar gegeven hebt. Schep ons een hart
G: doorzichtig en onverdeeld,
V:
geef ons een geest
G: vast en moedig,
V:
wek onze ziel
G: dat ze leven gaat,
V: dat wij gaan op de weg die de mensenzoon voor ons uitgaat in de tijd, de eeuwigheid.
G: Breng ons terecht, o God
V:
breng ons thuis en doe ons wonen in uw zegen.
G: Amen

 • Kyrië gebed,
 • sluiten we af met het zingen van:
  Hemelhoog 537  Heer ontferm U
 • Gloria lied:
  Hemelhoog 629  De kracht van Uw liefde
 • GROET
  V: De HEER zal bij u zijn!
  G: De HEER zal u bewaren!
 • Schriftlezing:
  Psalm 62 (vertaling 1951)
 • Enkele gedachten van overweging     Tot stilte komen
 • Korte stilte
 • Zingen: 
  Sela  In deze stilte
 • Schriftlezing:
  Openbaring 7: 9-  8: 1 (vertaling 2021)    Stil zijn
 • Enkele gedachten van overweging
 • Korte stilte
 • Zingen:
  Hemelhoog  542  Mon ame se repose/mijn ziel verstilt in rust en vrede bij God
  Hemelhoog  433  Stil mijn ziel wees stil
 • Avondgebed
 • Dank – en voorbeden
 • Zingen: Lied  1006  Onze Vader in de Hemel
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied:
  Hemelhoog 411  Aber Du weisst den Weg für mich
 • Zegen
 • Tijdens het verlaten van de kerk: Nunc dimittis (taize)

Deel deze pagina met anderen!