Avonddienst 30 januari 2022

Aanvang: 19:00 uur

Voorganger:
ds. G. Oosterman

- Kerkdienst -

Uitgewerkte orde van dienst in de bijlage.

 • Welkom en mededelingen.
 • Openingslied: Psalm 8 vers 1, 3 en 6.
 • Stil gebed.
 • Bemoediging en groet.
 • Zingen: lied 667 vers 1 en 2 (Hemelhoog).
 • Zingen: lied 667 vers 3 (Hemelhoog).
 • Verkondiging (inleiding).
 • Uit de bijbel: Openbaring 2 vers 1 – 7.
 • Verkondiging (vervolg).
 • Uit de bijbel: Efeziërs 4 vers 15 en 16.
 • Verkondiging (vervolg en afronding).
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel?
 • Zingen: lied 722 vers 1 en 3 (Nieuwe Liedboek – melodie lied 871 – ´Jezus zal heersen waar de zon…´).Toegevoegd vers 2 uit lied 871 (NLB). (zie uitgewerkte orde van dienst in bijlage)
 • Geloofsbelijdenis: Nicea Constantinopel.
 • Inzameling van de gaven.
 • Slotlied: lied 285 vers 1 en 2 (Hemelhoog).
 • Zegen (met driemaal gezongen ‘amen’).

Deel deze pagina met anderen!