Avonddienst 30 juli 2023

Aanvang: 19:00 uur

Voorganger:
ds. F.A. van Velzen

- Gezamenlijke dienst in de MK -

"Mijn oog is op u"
 • Zingen Psalm 91a
  -‘Wie in de schaduw Gods mag wonen’
  -‘Engelen zendt Hij alle dagen’
  -‘Geen duister zal je overvallen’
 • Stil gebed
 • Votum & groet
 • Zingen Nieuwe Liedboek 914 ‘
  -Geef mij, Heer, mij los te zingen’
  -‘Zij mijn zingen: doortocht geven’
  -‘Als geen zonde, onbeleden’
 • Gebed
 • Bijbellezing 1 Psalm 32,1-4 (NBV21)
 • Zingen Psalm 32,2
  -‘Nu heb ik, Heer, mijn zonde U beleden’
 • Bijbellezing 2 Psalm 32,7-8 (NBV21)
 • Zingen Psalm 32,4
  -‘Zo spreekt de Heer: ‘Mijn weg zal Ik u wijzen’
 • Verkondiging ‘Mijn oog is op u’
 • Muzikale meditatie
 • Zingen Hemelhoog 176
  -‘God enkel licht’
  -‘Der sterren pracht’
  -‘Heer, waar dan heen?’
  -‘Ja, amen, ja’
  -‘God onze Heer’
 • Geloofsbelijdenis
  Zingen Nieuwe Liedboek 868,2
  -‘Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven’
 • Dankgebed & voorbede
 • Collecten
 • Zingen Hemelhoog 420
  -‘Heer, wijs mij uw weg’
  -‘Heer, leer mij uw weg’
  -‘Heer, leer mij uw wil’
  -‘Heer, toon mij uw plan’
 • Zegen

Deel deze pagina met anderen!