Avonddienst 31 oktober 2021

Aanvang: 19:00 uur

Voorganger:
ds. Jacques Steenkamp

- Kerkdienst -

"Ik heb het Woord van de Heer gevonden"
 • Welkom en afkondigingen
 • Zingen: Psalm 34 : 1 en 2 – Ik loof de Heer altijd
 • Stil gebed, votum en bemoediging
 • Zingen: NLB 868:1 en 4 – Lof zij de Heer
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Schriftlezing: 2 Koningen 22:3 – 23:3
 • Zingen: NLB 305:1 t/m 3 – Alle eer en alle glorie
 • Verkondiging: Ik heb het Woord van de Heer gevonden
 • Zingen: NLB 723:1 en 2 – Waar God de Heer zijn schreden zet
 • Belijdenis van het geloof
 • Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader
 • Zingen: NLB 912:1 t/m 6 – Neem mijn leven, laat het, Heer
 • Zending en zegen
 • NLB 898: 1- Een vaste burcht is onze God

De apostolische geloofsbelijdenis

Wij geloven in de Here God, onze Vader, die alles gemaakt heeft:de wolken, de bloemen, de dieren en de mensen.Zo machtig is Hij!
Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God,die geboren werd in de stal van Betlehem,die gestorven is aan het kruis en daarna begraven is.Maar na drie dagen is Hij weer opgestaan uit de dood.
Wij geloven, dat de Here Jezus naar de hemel is gegaan en dat Hij terug komt op aarde, om alles nieuw te maken.
Wij geloven in de Heilige Geest,die gekomen is op het pinksterfeest en die wonen wil in ons hart.
Wij geloven dat we in de kerk bij Christus horen: als kinderen in het gezin van onze hemelse Vader, waar we allemaal thuis horen.
Wij geloven dat onze Heer onze zonden vergeven wil, dat wij straks een nieuw lichaam krijgen en dat we altijd bij de Here Jezus mogen zijn.


Deel deze pagina met anderen!

© 2020 Alle rechten voorbehouden​

Gemaakt met ❤ door Wim & Rogine​