Avonddienst 4 juni 2023

Aanvang: 19:00 uur

Voorganger:
ds. L.J. van Lingen

- Kerkdienst -

"Help! Waarom hulp vragen zo goed is voor je relatie met God en met mensen"

● Welkom en mededelingen
● Lied: NLB 121 Ik sla mijn ogen op en zie
● Stilte
● Lied: Onze hulp – Sela (Hemelhoog 495)
● Gebed
● Schriftlezing(en) (NBV)
Mattheüs 6: 24-34
2 Korintiërs 11: 29-30 en 12:9-10
Filippenzen 4:6-7
● Lied: NLB 106: 8, 9, 20 Loof nu de Heer, want Hij is goed
● Verkondiging: Help! Waarom hulp vragen zo goed is voor je relatie met God en met mensen.
● Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
● Antwoordlied: NLB 71: 1, 7, 8 Heer, laat mij schuilen in uw hoede
● Geloofsbelijdenis
● Lied: U bent mijn schuilplaats, Heer (Hemelhoog 436)
● Gebeden
● Inzameling van de gaven
● Slotlied: Zegen mij – Sela (Hemelhoog 473)
● Zegen
● Gezongen amen (3x)


Deel deze pagina met anderen!