Avonddienst 5 februari 2023

Aanvang: 19:00 uur

Voorganger:
Ds. M.W. Patawala en dhr. J. (Cock) Kroon

- Gezamelijke ZWO-dienst in de Moluksekerk -

"Bouw Uw Koninkrijk"
 • Welkom en mededelingen
 • Aanvangslied * NLB 868 : 1, 2 (staand)
 • Samenzang * Al de weg leidt mij mijn Heiland
 • Gebed
 • Mannenkoor “Kasih Tuhan Jesus ku (de liefde van Jezus mijn Heer)”
 • Filmpje over de Indonesische Pinkstergemeente
 • Samenzang * Mazmur/Psalm 25:2
 • Schriftlezing * Mattheüs 4:18-25 (NBV21 Versie)
 • Samenzang * Psalm 25:4,6
 • Verkondiging
 • “Bouw Uw Koninkrijk”
 • Stil moment (Orgelspel)
 • Samenzang * Opwekking 167
 • Apostolische Geloofsbelijdenis (staand)
 • Samenzang * Opwekking 124
 • Voorbeden
 • Inzameling collecte (ondertussen luisterlied: Build Your Kingdom Here)
 • Slotlied* Psalm 68:7,9
 • Heenzending en zegen

Een Gezegende Zondagavond – Selamat Hari Minggu

Apostolische geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de Vader,
de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde.

En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere,
Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel, op de derde dag is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar Hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene, christelijke Kerk,
de gemeenschap der heiligen,
vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam, en een eeuwig leven. Amen.


Deel deze pagina met anderen!