Avonddienst 5 maart 2023

Aanvang: 19:00 uur

Voorganger:
ds. N.W. van den Houten

- kerkdienst -

"Sabbat, de zegen van het rusten"
 • Zingen Psalm 95:1
 • Stil gebed, votum en groet
 • Zingen Psalm 92:1,2
 • Gebed
 • Schriftlezing Markus 2:23-3:5 NBV
 • Zingen NLB  Lied 310:1,2,5 Een is de Heer, de God der goden
 • Verkondiging thema: Sabbat, de zegen van het rusten
 • Zingen HH 206:1,3 Wees gegroet gij eersteling der dagen
 • Geloofsbelijdenis
 • HH 391 Breng ons samen
 • Gebeden
 • Collecte https://www.youtube.com/watch?v=g2VQpV4Zvxg
 • Slotlied NLB 413 Grote God wij loven U
 • Zegen

Deel deze pagina met anderen!