Avonddienst 6 augustus 2023

Aanvang: 19:00 uur

Voorganger:
ds. A. Pikes _ Delft

- Gezamenlijke dienst in de GK -

 • Orgelspel
 • Welkom en mededelingen
 • Aanvangslied: Psalm 25:1,2,3
 • Stil gebed, Votum en Groet
 • Gebed.
 • De Bijbel open: lezen 1 Koningen 19:8-18
 • zingen Psalm 16:1,2,3
 • lezen Markus 9:2-10
 • zingen lied 339A
 • Verkondiging.
 • Meditatief orgelspel
 • Geloofsbelijdenis gezongen (staande)
 • Zingen: lied 543:1,2,3
 • Dankzegging en voorbeden.
 • Inzameling van de gaven- in de kerk
 • Slotlied: lied 240:1,2,3,4,5,6
 • Zegen, waarna de gemeente een door u opgegeven lied of 3x Amen zingt.
 • Orgelspel

Deel deze pagina met anderen!