Avonddienst 6 februari 2022

Aanvang: 19:00 uur

Voorganger:
ds. Jacques Steenkamp

- Kerkdienst -

"Wij gedenken"
 • Welkom en afkondigingen
 • Zingen: Psalm 116:1 en 3 – God heb ik lief, want die getrouwe Heer
 • Stil gebed, votum en bemoediging
 • Groet
 • Zingen: NLB 868:1 en 4
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Schriftlezing: Jozua 4:1-24
 • Zingen: NLB 905 : 1, 3 – Wie zich door God alleen laat leiden
 • Verkondiging: Wij gedenken
 • Zingen: NLB 705:1 en 3 – Ere zij aan God, de Vader
 • Belijdenis van het geloof
 • Zingen: NLB 939 : 1, 3 – Op U alleen, mijn licht, mijn kracht
 • Stil gebed, dankgebed en Onze Vader
 • Collectemoment
 • Zingen: NLB 425 – Vervuld van uw zegen
 • Zending en zegen

Belijdenis van het Geloof

Wij geloven in God, de Vader,
begin en einde van alle leven.
Hij is het die elk leven richting en zin geeft.
Hij heeft de mens, als man en vrouw geschapen,
om met en voor elkaar te leven in lief en leed.
Wij geloven in Jezus, Zoon van God,
geboren uit Maria om mens te zijn voor allen.
Hij ging ons voor op de weg naar goedheid.
Hij wees de weg naar vrede,
waar mensen voor elkaar geen vreemden maar vrienden zijn.
Wij geloven in de Geest, die vrede en geluk is,
in wie wij gemeenschap vormen,
Gods’ kerk in dienst van de mensen.
Hij bezielt ons met de bereidheid Jezus na te volgen.
Hij wijst ons de weg naar een betere wereld,
het land van belofte.

Amen.


Deel deze pagina met anderen!