Avonddienst 7 augustus 2022

Aanvang: 19:00 uur

Voorganger:
ds. D.R. Juijn

- Gezamelijke dienst met de GK in de GK -

 • Orgelspel
 • Welkom en mededelingen
 • Aanvangslied: Psalm 139, 1 + 14
 • Stil gebed, Votum en Groet
 • Gebed.
 • De Bijbel open: Handelingen 5, 1-11
 • Zingen: Lied 912, 1 + 4 + 5 + 6
 • Verkondiging.
 • Meditatief orgelspel
 • Geloofsbelijdenis (gesproken of gezongen; staande)
 • Zingen: Lied 868, 1 + 2 + 5
 • Dankzegging en voorbeden.
 • Aandacht voor de collecten bij het verlaten van de kerk.
 • Slotlied: Lied 841, 1 + 2
 • Zegen, waarna de gemeente een door u opgegeven lied of 3x Amen zingt.
 • Orgelspel

 


Deel deze pagina met anderen!