Avonddienst 8 januari 2023

Aanvang: 19:00 uur

Voorganger:
ds. Jacques Steenkamp & Sylvia Thé - Grondman

- Kerkdienst -

"Wat ons drijft is de liefde van Christus"
 • Welkom en afkondigingen
 • Zingen LB 118: 1 en 5 – Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen Opwekking 674  Zie de stroom van Jezus’ liefde
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Lezing: 2 Korinthiërs 5:11-21
 • Zingen LB 641: 1, 2 en 4 – Jezus leeft en ik met Hem
 • Verkondiging: “Wat ons drijft is de liefde van Christus”
 • Verkondiging: “Wat ons drijft is de liefde van Christus”
 • Zingen HH 298: 1, 2, 3 en 4 – Genade, zo oneindig groot
 • Geloofsbelijdenis
 • Dankgebed, voorbede, stil gebed en Onze Vader
 • Collectemoment
 • Slotlied: HH 304: 1, 2, 3 en 4 – Ik wil zingen van mijn Heiland
 • Zending en zegen, aansluitend Amen.

Wij geloven in de Here God, onze Vader, die alles gemaakt heeft: de wolken, de bloemen, de dieren en de mensen. Zo machtig is Hij!

Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God, die geboren werd in de stal van Betlehem, die gestorven is aan het kruis en daarna begraven is. Maar na drie dagen is Hij weer opgestaan uit de dood.

Wij geloven, dat de Here Jezus naar de hemel is gegaan en dat Hij terug komt op aarde, om alles nieuw te maken.

Wij geloven in de Heilige Geest, die gekomen is op het Pinksterfeest en die wonen wil in ons hart.

Wij geloven dat we in de kerk bij Christus horen: als kinderen in het gezin van onze hemelse Vader, waar we allemaal thuis horen.

Wij geloven dat onze Heer onze zonden vergeven wil,

Dat wij straks een nieuw lichaam krijgen en dat we altijd bij de Here Jezus mogen zijn.


Deel deze pagina met anderen!