Avonddienst 8 mei 2022

Aanvang: 19:00 uur

Voorganger:
dhr. Cock Kroon

- Kerkdienst -

"Lang leve de koning!"
 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: Psalm 24 : 1
 • Stil gebed, votum en bemoediging
 • Zingen: Psalm 24 : 2, 3, 5
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Schriftlezing: 1 Samuël 8:1-22
 • Zingen: HH 635 : 1, 2, 3
 • Verkondiging: Lang leve de Koning!
 • Zingen: NLB 578 : 1, 2, 4, 5
 • Belijden van het christelijk geloof
 • Zingen: HH 589
 • Dankgebed en voorbede
 • Zingen: NLB 103c: 1, 3, 5
 • Heenzending en zegen
 • Inzameling van de gaven (collecte) bij de uitgang en/of digitaal

Deel deze pagina met anderen!