Avonddienst 9 juli 2023

Aanvang: 19:00 uur

Voorganger:
Dhr. J. Kroon

- Gezamenlijke dienst in de GK -

"Veilig onder Zijn vleugels"
 • Orgelspel
 • Welkom en mededelingen
 • Aanvangslied: Psalm 26 : 1
 • Stil gebed, Votum en Groet
 • Zingen: Psalm 26 : 2, 3, 5
 • Gebed om de Heilige Geest bij de opening van de Bijbel
 • De Bijbel open: Ruth 3
 • Zingen: Psalm 91 : 1, 2, 7
 • Verkondiging: Veilig onder Zijn vleugels
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: NLB 754 : 1, 3
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Psalm 68 : 7
 • Dankzegging en voorbeden.
 • Aandacht voor de collecten, worden ingezameld bij de uitgang
 • Slotlied: NLB 416 : 1, 2, 3, 4
 • Heenzending en zegen, gezongen ‘amen’
 • Orgelspel

Deel deze pagina met anderen!