Avonddienst 9 oktober 2022

Aanvang: 19:00 uur

Voorganger:
ds. Jacques Steenkamp

- gezamelijke ZWO-dienst in de MK -

"En nu jij!"
 • Samenzang: Liedboek (1973) 328 Here Jezus, om uw woord
 • Mededelingen
 • Samenzang: 462 Aan uw voeten Heer
 • Stil gebed
 • Votum
 • Groet
 • Aanvangstekst:  Ik hecht echter niet de minste waarde aan het behoud van mijn leven, als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb: getuigen van het evangelie van Gods genade.
  Handelingen 20:24 (NBV)
 • Samenzang: Opwekking 598 Uw sterke hand (Machtige God, grote verlosser)
 • Intro (introductie op het thema)
 • Samenzang: Opwekking 672 Heerser over alle dingen
 • Geloofsbelijdenis
 • Samenzang: Opwekking 557 Laat uw glorie zien
 • Gebed
 • Schriftlezing: Lucas 24:36-53 (HSV)
 • Samenzang: Psalm 98: 1 en 3 NB (Zoals in Liedboek 1973)
 • Preek
 • Samenzang: Opwekking 627 Jezus, licht in de duisternis
 • Collecte-moment voor OM (filmpje)
 • Dankgebed
 • Samenzang: Opwekking 618 Jezus, hoop van de volken
 • Zegen

ZWO dienst ll En nu jij!! ll Zondagavond 9 oktober in de Maranathakerk
En nu jij! is het thema van de komende ZWO dienst op zondag 9 oktober om 19.00u in de Maranathakerk. Ds. Jacques Steenkamp zal deze dienst leiden en John Maasland, directeur van Operatie Mobilisatie, spreekt in deze dienst over de Bijbelse opdracht van zending, wat onze rol daarin is als Kerk en hoe het Evangelie wereldwijd wordt gedeeld en levens veranderd. Na de dienst ben je van harte welkom om nog gezellig na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee.
Van harte welkom namens de ZWO commissie van de gezamenlijke kerken en Operatie Mobilisatie.


Deel deze pagina met anderen!