Avonddienst Stille week 4 april 2023

Aanvang: 19:30 uur

Voorganger:
Kees Verduijn

- Gezamelijke kerkdienst met de Molukse en Gereformeerde kerk in de Molukse Kerk -

"Niet Mijn Wil maar Uw Wil"

* Stilte
* Begroeting
* Zingen: Psalm/Mazmur 25:8

Palingkanlah, Hu! dirimu kepadaku jang sedih,
jang tersungkur dikakimu dengan tangis jang pedih.
Hati aku berdebar: bri kiranja keluasan,
brilah suka dan gemar pada djalan kelepasan.

Zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig,
Heer!Eenzaam ben ik en verschoven, ja, d’ ellende drukt mij neer.
‘t Roep U aan in angst en smart,duizend zorgen,
duizend dodenkwellen mijn bekommerd hart:
voer mij uit mijn angst en noden.

* Gebed
* Lezing in het Maleis: Matteüs 27: 32-36 door Molukse Kerk

32 Bij het verlaten van het pretorium troffen ze een man uit Cyrene die Simon heette, en hem dwongen ze het kruis te dragen. 33 Zo kwamen ze bij de plek die Golgota genoemd werd, wat ‘schedelplaats’ betekent. 34 Ze gaven Jezus met gal vermengde wijn, maar toen hij die geproefd had, weigerde hij ervan te drinken. 35 Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen, 36 en ze bleven daar zitten om hem te bewaken.

* Meditatie
* Orgelspel
* Zingen: Lied 558: 5

Here, om uw bloedig zweet,
als Ge alleen de wijnpers treedt,
om de kelk vol bitter leed,
Kyrie eleison.

* Onze Vader
* Zingen: zangbundel Joh. de Heer 456: 2

Al zie ik ’t licht verdoofd Haast voor mijn schreên,
En wacht tot rust mijn hoofd Straks slechts een steen;
Als maar mij in mijn droom Uw licht mij tegenstroom’,
Wat dan mij overkoom’, ’k Zwerf niet alleen.

Berbantal batu pun ‘ku mau rebah,
bagai musafir yang lunglai, lelah,
asal di mimpiku dekat kepadaMu;
makin dekat, Tuhan, kepadaMu.

* Orgelspel


Deel deze pagina met anderen!