Avonddienst Stille week 5 april 2023

Aanvang: 19:30 uur

Voorganger:
Rashid Rahimbaks

- Gezamelijke kerkdienst met de Molukse en Gereformeerde kerk in de Molukse Kerk -

"Niet Mijn Wil maar Uw Wil"

* Stilte
* Begroeting
* Zingen: Psalm 25: 6

Wie heeft lust de Heer te vrezen,
‘t allerhoogst en eeuwig goed?
God zal zelf zijn leidsman wezen,
leren hoe hij wand’len moet.
Wie het heil van Hem verwacht
zal het ongestoord verwerven,
en zijn zalig nageslacht
zal ‘t gezegend aardrijk erven.

Laat my dan beskaamd nie staan nie,
want ek skuil by U, o Heer.
Laat my nie te gronde gaan nie,
U alleen is my verweer.
Kyk, die vyand haat my fel;
ek is swaar belaai en sondig.
Red die ganse Israel.
Dan sal ons u trou verkondig.

* Gebed
* Lezing in het Maleis: Matteüs 27: 37-40 door Molukse Kerk

37 Boven zijn hoofd bevestigden ze de aanklacht, die luidde: ‘Dit is Jezus, de koning van de Joden’. 38 Daarna werden er naast hem twee misdadigers gekruisigd, de een rechts van hem, de ander links. 39 De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem: 40 ‘Jij was toch de man die de tempel kon afbreken en in drie dagen weer opbouwen? Als je de Zoon van God bent, red jezelf dan maar en kom van dat kruis af!’

* Meditatie
* Orgelspel
* Zingen: Lied 558: 7

Om het woord van goddelijk recht
dat Gij tot uw rechters zegt,
– zelf hebt Ge uw geding beslecht, –
Kyrie eleison.

* Onze Vader
* Zingen: zangbundel Joh. de Heer 456: 4

Door U gesteund en sterk Ontwaak ik niet,
Of, Heer in ’t worstelperk Looft U mijn lied.
Hoe dor mijn pad soms schijn’, Hoe vol van angst en pijn,
’t Zal mij een Bethel zijn, Dat hulde U biedt.

Batu deritaku ‘kan kubentuk
menjadi Betelku, kokoh teguh.
Jiwaku berseru, dekat kepadaMu;
makin dekat, Tuhan, kepadaMu.

* Orgelspel


Deel deze pagina met anderen!