Avonddienst Zondag 12 december 2021

Aanvang: 19:00 uur

Voorganger:
ds. J. van Slooten

- Kerkdienst - ONLINE -

 • Mededelingen / Welkom
 • Psalm van intocht: Psalm 85: 1 https://youtu.be/-_rag4T3uWA
 • Stil gebed / Votum en Groet
  V. Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige
  G. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
  V. Die trouw houdt tot in eeuwigheid
  G. EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN
 • Groet
 • Zingen | als voorbereiding op Verlichting met de Heilige Geest ‘Hier in Uw heiligdom’ https://youtu.be/SoZlfqV0FOs
 • Gebed van de zondag
 • 1e Schriftlezing: Lucas 1: 47-55
 • Zingen ‘Magnificat’ | Sela https://youtu.be/rN6HRrcDri8
 • 2e Schriftlezing Numeri 22: 2-12, 24: 3 t/m 9
 • Verkondiging
 • Zingen ‘Toekomst vol van hoop’ | Jigdaljahu https://youtu.be/dBPdbiR5YaA
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen Psalm 87: 1, 3 en 4 https://youtu.be/c-_7yXGqwrA
 • Eventuele pastorale mededelingen
 • Voorbeden / Stil gebed / ‘Onze Vader’
 • Collecte
 • Slotzang Lied 413: 1, 2 en 3 https://youtu.be/7-cmTju2uQE
 • Zegen

Deel deze pagina met anderen!