Belijdenis catechese

Belijdeniscatechese

Ieder die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, die in de hemel is. Maar wie Mij verloochend zal hebben voor de mensen, die zal Ik ook verloochenen voor Mijn Vader die in de hemel is.

Uitnodiging om belijdeniscatechese te volgen

Geloofsbelijdenis afleggen in de christelijke gemeente is een persoonlijk en belangrijk moment op de weg van het geloof. Tijdens het volgen van belijdeniscatechese sta je stil bij wie je bent (ik ben gedoopt), aan wie je behoort (Jezus Christus) en wie om je heen staat en jou ondersteunt (de gemeente als een geloofsgezin). Het volgen van deze catechese en het in het openbaar uitspreken van je ja-woord aan God helpt je om je geloof vorm te geven, te versterken en te vieren.

Wat is geloofsbelijdenis niet?

  • Dit is geen tweede lidmaatschap, de doop is de enige opname in de familie van het geloof.
  • Dit is niet de voltooiing van de catechese, want wij geloven in levenslang leren.
  • Het is niet het verwerven van bepaalde rechten in de kerk.

Wat is de waarde van geloofsbelijdenis?

  • Oriëntatie – Waar kom je vandaan en waar ga je heen?
  • Identificatie – Met wie reis je?
  • Bevestiging – Wie je bent en welke beloften je kunt nakomen.

Vandaar de uitnodiging, aan jongeren en ouderen om in de Maranathakerk het geloof te belijden. Hiervoor willen we graag in onze gemeente ruimte creëren.

We beginnen waarschijnlijk eind september/begin oktober en willen dan twee keer per maand bij elkaar komen om samen over ons geloof te praten. Als uitgangspunt nemen we hiervoor de Bijbel en daarnaast ook materiaal dat ons helpt om het geloofsgesprek te voeren. Op die manier hopen we dan toe te groeien naar het moment van de belijdenisdienst.

Ik zie er naar uit om deze reis met jou en u te maken. Laat het mij gerust per e-mail of telefonisch weten als je interesse hebt.

Jacques Steenkamp
predikant@maranathakerk.net


Deel deze pagina met anderen!