Gemeentecursus “De 7 wonderen van het kruis”

In de 7 lijdensweken willen we met elkaar stilstaan bij de 7 wonderen van het kruis. Nergens wordt de grootheid van God meer zichtbaar dan in de laatste 18 uur van Jezus’ leven.

De avond voordat Hij gekruisigd werd, sloeg Jezus Zijn ogen op naar de hemel en bad: “Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van Uw Zoon, dan zal de Zoon Uw grootheid tonen. Hij heeft van U macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen, die U Hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken.” (Joh. 17: 1-2)

In de laatste 18 uur heeft Jezus ons laten zien wat volmaakte liefde is en werd Gods grootheid openbaar. In deze 7 weken hopen we hier met elkaar stil te staan bij de 7 momenten waarop zijn bloed gevloeid heeft voor ons.

Doelgroep

De hele gemeente

Datum en tijd

Donderdag 4, 12, 18 en 25 maart, 1 en 8 april

Plaats

Maranathakerk

Materiaal

Aan te schaffen werkboekje

Kosten

€ 17,95

Contactpersoon

Opgave

Marco Bouw- marcobouw@kpnmail.nl


Deel deze pagina met anderen!