Goede vrijdagdienst 7 april 2023

Aanvang: 19:00 uur

Voorganger:
ds. Jacques Steenkamp

- Viering Heilig Avondmaal op goede vrijdag -

"Heb je het gehoord?"
 • Welkom en afkondigingen
 • Lied: NLB 576b:1 en 3 – O hoofd vol bloed en wonden
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied: HH 191: 1,2 en 7 – Leer mij, o Heer, Uw lijden recht betrachten
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Schriftlezing: Romeinen 1:1-7
 • Verkondiging – Heb je het gehoord?
 • Lied: NLB 578:1,2 en 4 – o kostbaar kruis, o wonder Gods
 • Toebereiding, Onze Vader en Instellingenwoorden en bedieningen van brood en wijn
 • Gebed
 • Lied: HH 181:1 en 3 – Hij kwam bij ons
 • Stil gebed, dankzegging en voorbeden
 • Lied: NLB 576b:4 en 5 – O hoofd vol bloed en wonden
 • Collectemoment
 • We gaan in stilte
 • Zegenbeden

Deel deze pagina met anderen!