Goedevrijdagdienst 15 april 2022

Aanvang: 19:30 uur

Voorganger:
Ds. Jacques Steenkamp

- Goede Vrijdag - Avondmaal -

"Binnen Uw bereik"
 • Vooraf – Mozart Requiem
 • Welkom en afkondigingen
 • Lied: HH 191: 1,2 en 7 – Leer mij, o Heer, Uw lijden recht betrachten
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied: NLB 547:1,2,4 en 6 – Met de boom des levens
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Schriftlezing: Marcus 15:16-41
 • Lied: Were you there when they crucified my Lord?
 • Verkondiging – Binnen Uw bereik
 • Lied: NLB 73:1, 9 – Ja, God is goed voor Israël
 • Toebereiding, Onze Vader en Instellingenwoorden en bedieningen van brood en wijn
 • Gebed
 • Lied: HH 181:1 en 3 – Hij kwam bij ons
 • Stil gebed, dankzegging en voorbeden
 • Luisterlied: Via Dolorosa – Sela
 • We gaan in stilte
 • Zegenbeden

Deel deze pagina met anderen!