Hemelvaartdienst donderdag 26 mei 2022

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
ds. Jacques Steenkamp

- Gezamelijke dienst in de GK -

"Is mijn geloof een Hemelvaart-geloof?"
 • Welkom en mededelingen
 • Lied: Hemelhoog 211:1 en 5 – De dag van onze Vorst brak aan
 • Stil moment
 • Votum en groet

Voorganger: Halleluja. God is opgevaren onder gejuich, de Heer onder bazuingeschal. Halleluja.
Allen: Zingt voor God, zingt voor onze Koning,  zingt Hem psalmen.
Voorganger: De zegen van de Vader, die jou en mij heeft gemaakt, De zegen van Jezus die in de hemel voor jou en mij bidt en de              zegen van de Geest, die in jou en mij leeft: zij met ons allemaal.
Allen: Amen.

 • Lied: NLB 663:1 en 2 – Al heeft hij ons verlaten
 • Gebed
 • Bijbellezing – Efeziërs 1:15-23
 • Lied: NLB 661: 1 t/m 6 – Ten hemel opgevaren is
 • Verkondiging – Is mijn geloof een Hemelvaart-geloof?
 • Luisterlied: Ik ben uw kind https://www.youtube.com/watch?v=toSjGbmqEcs
 • Dankgebed en Voorbeden
 • Slotlied: Hemelhoog 216:1 t/m 3
 • Zegen

Deel deze pagina met anderen!