Huwelijksdienst Ard-Jan de Boer & Joanne Versteeg

Aanvang: 14:30 uur

Voorganger:
ds. Alex Brinkman

- Huwelijksdienst -

"Efeziërs 4: 2-3 Wees altijd nederig, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft."

De uitgewerkte orde van dienst kunt u onderaan de pagina vinden in de bijlage.

• Voorganger en ouderling komen binnen
• We gaan staan
• Bruidspaar komt binnen, wij luisteren naar: Opwekking 815 “Vul dit huis met Uw glorie”
• Welkomstwoord
• Stil gebed, bemoediging en groet
• We zingen: Psalm 25: 2 & 3
• We gaan zitten
• Gebed om de opening van de Schrift
• We zingen: HemelHoog 433 “Stil, mijn ziel, wees stil”
• Schriftlezingen: Efeziërs 4: 1-16
• We zingen: Opwekking 763 “Ik heb U nodig”
• Verkondiging
• We zingen: HemelHoog 617 “Tienduizend redenen”
• Onderwijzing
• Huwelijksgeloften
• We zingen: Psalm 134: 1 & 2
• Huwelijksinzegening
• We zingen het bruidspaar staande toe: Psalm 134: 3
• Overhandiging van de huwelijksbijbel
• Dankgebed, voorbede en stil gebed en Onze Vader
• We zingen: HemelHoog 460 “Ik zal er zijn”
• Zegen
• Deurcollecte

Gaat u niet naar het feest, dan kunt u direct na de dienst het bruidspaar feliciteren.


Deel deze pagina met anderen!