Huwelijksdienst Henrianne Teunissen & Bart Brink

Aanvang: 15:00 uur

Voorganger:
ds. Jacques Steenkamp

- Huwelijksdienst -

"‘Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt, laten wij juichen en ons verheugen’. Psalm 118:24"

De uitgewerkte orde van dienst kunt u vinden onderaan deze pagina in de bijlage

 • Voorganger, ouderling, diaken staan voorin
 • We gaan staan
 • Bruidspaar komt binnen terwijl we luisteren naar ‘Vul dit huis met Uw glorie’ (Piano)
 • Bemoediging en groet
 • We zingen: Psalm 118:1
 • Bemoediging en groet
 • We zingen: U maakt ons één – Opwekking 194 – piano
 • We gaan zitten
 • Gebed om de opening van het Woord van God
 • Schriftlezing: Psalm 118 door Thea Teunissen (moeder Henrianne)
 • Klas van Henrianne komt naar de piano en zingt: Dit is de dag – opwekking 32 – piano
 • Verkondiging n.a.v. vers 24
  ‘Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt, laten wij juichen en ons verheugen’.
 • Onderwijzing over het huwelijk
 • Het bruidspaar staat op
 • Huwelijksgeloften
 • Ik verzoek jullie te antwoorden op de volgende vragen
 • Bruid en bruidegom knielen
 • Gebed
 • Huwelijksinzegening
 • We zingen het bruidspaar staande toe: Psalm 134:3
 • Bruid en bruidegom steken de huwelijkskaars aan.
 • Overhandiging van de huisbijbel door de ouderling van dienst.
 • Dankgebed, voorbede en stil gebed dat we besluiten met het Onze Vader
 • We zingen: Ga met God en Hij zal met je zijn – gezang 416
 • Zegen
 • Pianospel
 • Collecte bij de uitgang

Deel deze pagina met anderen!