Generated with MOOJ Proforms Version 1.5

Aanvraag gebruik kerkzaal

In onze kerk staat Jezus en de Bijbel centraal. Ons kerkgebouw is het middelpunt van de zondagse erediensten. Voor activiteiten op andere momenten in de week is ons gebouw ( of enkele zalen) te huur, ook voor mensen buiten onze gemeente. De kerkenraad hanteert het beleid dat het gebouw alleen beschikbaar wordt gesteld voor activiteiten die niet in strijd zijn met onze geloofsovertuiging of met activiteiten in onze gemeente. Bij twijfel of een activiteit past binnen de identiteit van het gebouw beslist de kerkenraad.

Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor het gebruik van een kerkruimte. Deze aanvraag zal door de beheerder van de kerkagenda zo snel mogelijk worden ingepland. Mochten er nog vragen zijn, dan neemt de beheerder daarover kontakt op.

Wanneer de aanvraag is verwerkt ontvangt u hiervan een bevestiging.

*Vereiste informatie.
Aanvraag gebruik kerk
Uw naam *
Telefoonnummer
Email adres *
Omschrijving activiteit *
Kontaktpersoon activiteit
Datum activiteit *
Tijd aanvang *
Tijd afsluiting *

U kunt via de kerkagenda op deze site bekijken of een ruimte nog vrij is op het gewenste tijdstip. Mocht de ruimte intussen gereserveerd zijn dan proberen we een andere, vergelijkbare, ruimte te reserveren. Wij zullen u hiervan op de hoogte stellen.

In de onderstaande lijst kunt u desgewenst meerdere ruimtes selecteren. Dit kan door het ingedrukt houden van de Ctrl-toets, terwijl u met de muis de ruimtes aanklikt.

Ruimte (voorkeur)
Aantal personen *
Koffie en thee *
Vragen of opmerkingen