Kerstnachtdienst zaterdag 24 december 2022

Aanvang: 22:00 uur

Voorganger:
ds. Jacques Steenkamp

- Kerstnachtdienst -

"God tussen ons"

De uitgewerkte orde van dienst staat onderaan in de bijlage.

 • De Regenboog:
  Kan iemand zeggen?
  Vrede klinkt helder in de nacht
 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: NLB 477: 1 t/m 4 – Komt allen tezamen, jubelend van vreugde
 • Stilgebed, bemoediging en groet.
 • Inleidend woord:  “Kom naar Huis”   (bij Lukas 2:1-20)  Fred Takken – december 2021
 • De Regenboog:
  Luister naar die eng’lenstem
  The Christmas Way
  Mary, Sing Alleluia
 • Gebed
 • NLB 483: 1 t/m 3 – Stille nacht, heilige nacht
 • Lezing: Lucas 2:1-20
 • Preek – God tussen ons
 •  De Regenboog
  A Christmas Blessing
 • Dankgebed, voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader.
 • Slotlied: Op Toonhoogte 98 – O heil’ge nacht
 • Zegen
 • Na de zegen : Ere zij God

Deel deze pagina met anderen!