Kerstochtenddienst zaterdag 25 december 2021

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
ds. Jacques Steenkamp

- 1e kerstdag -

"Geboren tussen buitenstaanders"
 • Welkom
 • Lied: NLB 481:1 t/m 3 – Hoor, de engelen zingen de eer
 • Stilgebed, bemoediging en groet
 • Lied: HH 142:1, 2 en 5 – Komt allen tezamen
 • Gebed
 • Lied: NLB 487:1 en 2 – Eer zij God in onze dagen
 • Kindermoment
 • Lied: NLB 486
 • https://www.youtube.com/watch?v=lOyEmKJozc0
 • Lezing: Matteüs 1:1-17
 • Lied: NLB 313: 1 en 2 – Een rijke schat van wijsheid
 • Preek – Geboren tussen buitenstaanders
 • Lied: NLB483:1 t/m 3 – Stille nacht, heilige nacht
 • Dankgebed, Stil Gebed.
 • Slotlied: HH 141:1 t/m 3 – Kom, vier het feest met mij
 • Zegen
 • Lied: JdH 48 – Ere zij God

Deel deze pagina met anderen!