Kerstochtenddienst zondag 25 december 2022

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
ds. Jacques Steenkamp

- 1e Kerstdag -

"Wat is jouw geschenk aan God?"
 • Welkom en mededelingen
 • Lied: NLB 481:1 t/m 3 – Hoor, de engelen zingen de eer
 • Stilgebed, bemoediging en groet
 • Lied: HH 142:1, 2 en 5 – Komt allen tezamen
 • Gebed
 • Lied: NLB 487:1 en 2 – Eer zij God in onze dagen
 • Kindermoment – Gijsbert
 • Themalied
 • Kinderen naar kindernevendienst
 • Lezing: Matteüs 2:1-12
 • Lied: NLB 483:1 t/m 3 – Stille nacht, heilige nacht
 • Preek – Wat is jouw geschenk aan God?
 • Meditatief moment
 • Kinderen terug van kindernevendienst
 • Dankgebed, Voorbede, Stil Gebed en Onze Vader
 • Kinderen van de peuterdienst komen binnen
 • Slotlied: HH 141:1 t/m 3 – Kom, vier het feest met mij
 • Zegen
 • Lied: JdH 48 – Ere zij God
  Kinderen van de peuterdienst gaan als eerste naar buiten.

Deel deze pagina met anderen!