Micha cursus

“Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God”. (Micha 6:8)

Jíj kunt het verschil maken

De Michabeweging is een internationale organisatie, die christenen helpt om in hun alledaagse leven rekening te houden met de kwetsbare naaste ver weg en dichtbij én helpt om een duurzamere levensstijl te ontwikkelen.

De Michacursus is een cursus waarin je je bezint op ‘goed doen en recht doen’ naar aanleiding van de bovenstaande tekst. In vijf bijeenkomsten en een praktijkdag onderzoek je hoe je als gemeente en als individu kunt groeien in goed en recht doen: jouw betrokkenheid bij kwetsbare mensen en zorg voor de schepping. Jouw omgang met het milieu, jouw inzet voor mensen in de samenleving, de spullen die je koopt: het doet er allemaal toe en zijn hele praktische manieren waarop Jezus Christus kunt volgen.

Jíj kunt het verschil maken: het verschil tussen verbondenheid en eenzaamheid, tussen duurzaamheid en uitputting, het verschil tussen helpen en laten verkommeren!

De Micha Cursus is gemaakt voor iedereen die wil weten hoe de Bijbel spreekt over gerechtigheid en recht doen. De cursus stimuleert om vanuit gelovig perspectief om te gaan met mens en schepping.

Doelgroep

De Micha Cursus is gemaakt voor iedereen die wil weten hoe de Bijbel spreekt over gerechtigheid en recht doen. De cursus stimuleert om vanuit gelovig perspectief om te gaan met mens en schepping.

Datum en tijd

Dinsdag 14 januari; 4 februari; 3 en 24 maart; 4 april (praktijkdag) en 21 april 2020.

18.15 uur, gezamenlijke maaltijd – 19.30–21.30 uur cursus

Plaats

Muldersschuur

Materiaal

Cursusboekje + bijdrage voor de maaltijd

Opgave

groenekerk@maranathakerk.net

Contactpersoon

Werkgroep Groene Kerk i.s.m. Stichting de Vluchtheuvel: Kees Verduijn & Giel Stomphorst


Deel deze pagina met anderen!