Ochtenddienst 1 mei 2022

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
ds, Jacques Steenkamp

- Kerkdienst -

"Waarheen nu?"
 • Welkom en mededelingen
 • Lied: NLB 624:1-3 – Christus, onze Heer, verrees
 • Stil gebed, votum en bemoediging
 • Lied: Joh. de Heer 268 – Ik zeg het allen dat hij leeft
 • Tien geboden
 • Lied: Opwekking 811 – Witter dan sneeuw
 • Kindermoment
 • Gebed om Heilige Geest
 • Schriftlezing: Matteüs 28:16-20
 • Lied: NLB 675: 1 en 2 – Geest van hierboven
 • Verkondiging: Waarheen nu?
 • Spreekbeurt Gijsbert Duijzer
 • Luisterlied: HH 171:1-3 – Geprezen zij de Heer
 • Moment van gedenken – Jannetje Elbertsen – Schut
 • Psalm 84:6
 • Stil gebed, dankgebed, voorbede en Onze vader
 • Collecte bij deuren
 • Slotlied: HH 401:1 en 2 – Toon mijn liefde
 • Zending en zegen
 • Wilhelmus 1 en 6

Deel deze pagina met anderen!