Ochtenddienst 1 oktober 2023

Voorganger:
ds. Alex Brinkman

- Israëlzondag -

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Hemelhoog 45 “Hiney matov oema nayim” (2x zingen)
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied: Psalm 133: 1, 2 & 3 “Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is ’t dat zonen”
 • Toelichting op Israëlzondag
 • Openingstekst: Leviticus 16: 20-22a & 29-34 (NBV21; vers 22a )
 • Gebed van toenadering
 • Tien Woorden: Exodus 20: 1-17 (NBV21)
 • Zingen: Liedboek 321: 1, 2, 3, 4, 5, 6 & 7 “Niet als een storm, als een vloed”
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Zingen: Hemelhoog 83: 1 & 2 “Jona, Jona, ga naar Ninevé!”
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Schriftlezing: Jona 1: 1-16 (NBV21)
 • Zingen: Liedboek 178: 1, 2, 3, 4, 5 & 6 “Wie wil uit zijn hokje komen”
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied: Hemelhoog 420: 1, 2, 3 & 4 “Heer, wijs mij uw weg”
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Gebeden, uitmondend in het ‘Onze Vader’
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Psalm 150a: 1, 2, 3 & 4 “Geprezen zij God”
 • Zegen

Deel deze pagina met anderen!