Ochtenddienst 10 april 2022

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
ds. Jacques Steenkamp

- 6e zondag 40 dagentijd, Palmzondag, Belijdenisdienst -

"Wie zeg je dat ik ben?"
 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied Hemelhoog 399:1 en 2 – Samen in de naam van Jezus
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen Psalm 25: 2 en 4 – Heer, ik hef mijn hart en handen
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen HH479:1 en 4 – Heer U bent mijn leven
 • BELIJDENIS
 • Presentatie van Harry Bouw, Annette Bouw, Debbie de Vries
 • Lied: HH 401:1 en 2 – Toon mijn liefde
 • Gebed om de Geest
 • Inleiding op de Geloofsbelijdenis
 • Onderwijzing en vragen.
 • Lied: NLB 146a:1 – Lat ons nu vrolijk zingen
 • Gemeente staan tijdens lied en blijft staan tot en met het zegenlied
 • Vraag aan de gemeente:
 • Gemeente, u bent getuige geweest van dit ja-woord. Ik vraag u nu:
  Wilt u Harry, Annette en Debbie, die vanmorgen ‘ja’ hebben gezegd, en wilt u ook elkaar naar uw vermogen helpen groeien in het geloof en wilt u hen en elkaar helpen Jezus Christus na te volgen?
 • Allen antwoorden: JA DAT WILLEN WIJ!
 • Zegen lied NLB 363 – Dat ’s Heren zegen op u daal
 • Persoonlijk woord
 • Kindermoment – Linda Schimmel
 • Gebed
 • Bijbellezing – Marcus 8: 27-33
 • Zingen Hemelhoog 32:1 en 2 – Wees mijn verlangen
 • Verkondiging – Wie zeg je dat ik ben?
 • Meditatief moment – HH 629:1 en 2 – De kracht van uw liefde
 • Kinderen komen terug vanaf de kindernevendienst
 • Stil gebed, voorbidding, dankzegging en Onze Vader
 • Collectemoment
 • Zingen HH 501:1 en 2 – Belijdenis
 • Zegen

Deel deze pagina met anderen!