Ochtenddienst 10 juli 2022

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
dhr. Cock Kroon

- Kerkdienst -

"Blijf in Jezus’ bubbel"
 • Welkom en afkondigingen
 • Zingen van het intochtslied: Psalm 84 : 1, 2
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 84 : 5, 6
 • Leven naar de wil van God: Efeze 5 : 3 – 8
 • Zingen: HH 453 : 1, 2
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Kindermoment/kinderlied
 • Schriftlezing: Efeze 4:17-32
 • Zingen: NLB 653 : 1, 4, 6
 • Verkondiging: Blijf in Jezus’ bubbel
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: HH 600 : 1, 2, 3
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed, Onze Vader
 • Aandacht voor de collecte: het werk van Gerben Budding in Congo
 • Zingen: NLB 968 : 1, 4, 5
 • Heenzending en zegen (zingend beamen)

Deel deze pagina met anderen!