Ochtenddienst 11 december 2022

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
ds. Alex Brinkman

- 3e Adventszondag -

 • Afkondigingen
 • Intredelied: HemelHoog 399: 1 & 2 “Samen in de Naam van Jezus”
 • Stil gebed
 • Votum & Groet
 • Vervolg intredelied: HemelHoog 399: 3 “Prijst de Heer: de weg is open”
 • Gebed van toenadering
 • De samenvatting van de Wet: Matteüs 22: 34-40
 • Loflied: Psalm 93: 4 “Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan”
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Kindermoment
 • Eerste Schriftlezing: Jesaja 42: 1-9
 • Zingen: Liedboek 459: 1-7 “Ik breng een rechter aan het licht” (In wisselzang. 1, 6 & 7: allen; 2 & 4: vrouwen, 3 & 5: mannen)
 • Tweede Schriftlezing: Lucas 1: 26-33 & 39-45
 • Zingen: Psalm 103A: 1 & 2 “Loof nu, mijn ziel, de Here”
 • Verkondiging
 • Muzikaal spel
 • Antwoordlied: Liedboek 441: 1, 2, 3 & 8 “Hoe zal ik U ontvangen?”
 • Kinderen komen terug
 • Gebeden, uitmondend in het ‘Onze Vader’
 • Slotlied: Liedboek 444: 1, 2, 3 & 4 “Nu daagt het in het oosten”
 • Zegen

Deel deze pagina met anderen!