Ochtenddienst 11 september 2022

Aanvang: 9:30 uur

Voorganger:
ds. Jacques Steenkamp

- Viering Heilig Avondmaal -

"Aan de vooravond van een nieuwe start"
 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied NLB 405:1,3 en 4 – Heilig Heilig Heilig
 • Stil gebed, bemoediging en groet

Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer,
Gemeente: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
Voorganger: die trouw blijft tot in eeuwigheid
Gemeente: EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
Voorganger: Genade, barmhartigheid en vrede zij U van God onze Vader van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest.
Allen: AMEN

 • Lied Ps 136: 1, 3 en 4 – Loof de Heer, want Hij is goed (School Psalmrooster)
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God;
Hij is een goede Vader.
Hij heeft ons geschapen
om elkaar gelukkig te maken.

Ik geloof in Jezus;
Hij wijst ons de weg.
Hij kiest voor wie klein is
en nog groeien kan.

Ik geloof in de Geest;
Hij helpt ons
om goed te zijn voor elkaar.

Ik geloof in vele goede mensen
die zorg dragen voor elkaar
en voor de hele schepping.
Bij deze mensen wil ik horen.

 • Lied HH728:1 en 2 – Jezus leeft in eeuwigheid
 • Kindermoment – Reinate (https://www.youtube.com/watch?v=kWIix8uFqWQ)
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Lezing: Nehemia 9:1-3; 9-11; 16-17; 32-33
 • Lied NLB 314:1 t/m 3 Here Jezus om Uw woord
 • Verkondiging – Aan de vooravond van een nieuwe start
 • Lied HH 336:1 en 2 – Groot is Uw trouw, o Heer
 • Viering Heilig Avondmaal
 • Onderwijzing
 • Collectemoment
 • Collectemoment terwijl de tafel wordt toebereid
 • Gebed
 • Nodiging
 • Eten van brood en wijn
 • Lied van Dankzegging HH 635:1 t/m 3 Heerlijk is Uw naam
 • Dankzegging
 • Kinderen terug vanaf de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en onze Vader
 • Slotlied NLB 705:1, 2 en 4 Ere zij aan God de Vader
 • Zegen

Deel deze pagina met anderen!